EDUCATION > Projects

Smart City sustav za mapiranje kvalitete gradskih prometnica


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/2657

Summary:

U ovom radu je opisan sustav za mjerenje i prikaz kvalitete cesta na karti osmišljen kao dio Smart City inicijative. Sustav koristi mogućnosti modernih pametnih telefona na način da se vibracije i udari uzrokovani oštećenjima ceste mjere akcelerometrom i povezuju sa informacijama iz GPS prijamnika kako bi se moglo utvrditi gdje se oštećenja nalaze. Za sustav su izrađeni model funkcija pomoću toka, EXPRESS-G dijagram podataka i UML dijagram aktivnosti. Na temelju tih modela razvijena je aplikacija za Android operativni sustav te je izvršeno testiranje aplikacije na prometnicama na području Grada Zagreba. Razmotrena je upotreba nekoliko različitih načina mjerenja kvalitete prometnica. Rezultati pojedinih načina mjerenja kvalitete su analizirani te prikazani na kartama. Dobiveni rezultati testiranja pokazuju visoku razinu poklapanja sa stvarnim stanjem kvalitete cesta.

Mentor:

Author:

Mirko Rastović

Year:

2014

Type:

Bachelor thesis