EDUCATION > Projects

Stroj za drobljenje i čišćenje lješnjaka


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/1118

Summary:

U okviru diplomskog rada razvijen je i realiziran uređaja za drobljenje lješnjaka. Zadatak je proizašao iz stvarne potrebe korisnika koji se bave uzgojem lješnjaka, pa je i očekivana korisnost stroja u svrhu olakšanja posla drobljenja lješnjaka vrlo visoka. Uređaj opisan ovim radom predstavlja stroj koji se koristi za učinkovito odvajanje ljuske i jezgre lješnjaka. Uređaj je samostojeći, sa vlastitim pogonom te je prije svega namijenjen malim i srednjim korisnicima. Stroj za drobljenje lješnjaka osmišljen je tako da su procesi doziranja, drobljenja, transporta i odvajanja jezgri od ljuski automatski pri čemu korisnik mora nadgledati cjelokupan proces. Količina lješnjaka koju je stroj u mogućnosti obraditi, za srednje korisnike, iznosi 20 - 30 kg po satu. Tijekom izrade diplomskog rada koristila se metodologija razvoja proizvoda koja uključuje analizu tržišta, izradu funkcijske strukture, kreiranja koncepata te njihovo vrednovanje. Na temelju odabranog koncepta, napravljeni su potrebni proračuni te definirani načini izvedbe samog stroja s ciljem detaljne konstrukcijske razrade. -- Igor Lajtman

Mentor:

Author:

Igor Lajtman

Year:

2010

Type:

Master thesis