EDUCATION > Projects

Stroj za izdvajanje koštica iz šljiva


Summary:

Ovaj diplomski rad bavi se problematikom izrade samostalnog stroja za izdvajanje koštica iz šljiva kapaciteta 1000 kg/h gdje je cilj košticu odstraniti iz šljive bez gnječenja i pasiranja šljive. Kao polazna točka uzeta je analiza postojećih strojeva koji se trenutno nalaze na tržištu. Analizirani su postojeći strojevi za izdvajanje koštica, te mehaničke karakteristike šljiva, osobito Stanley vrste šljiva. Provedena je funkcijska dekompozicija uz pomoć koje je napravljena morfološka matrica. \Na osnovu morfološke matrice izrađena su tri koncepta, a njihovim vrednovanjem odabrano je projektno rješenje koje će se detaljno razraditi uz uporabu standardnih dijelova s potrebnim proračunima najkritičnijih dijelova. Rezultat rada računalni je 3D model s pripadajućom tehničkom dokumentacijom koji su izrađeni u programskom paketu Solidworks 2012.

Mentor:

Author:

Davor Noršić

Year:

2012

Type:

Master thesis