EDUCATION > Projects

Stroj za namatanje energetskih kabela


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/2039

Summary:

U sklopu diplomskog rada potrebno je konstruirati stroj za namatanje energetskih kabela na bubnjeve. Postojeći strojevi ovakvog tipa obuhvaćaju veliki raspon različitih izvedbi, bilo da se radi o opsegu bubnjeva za koji su namijenjeni, nosivosti, ili pak vrsti kabela koji se namata. Prema tome, za početak je potrebno stroj smjestiti u određenu kategoriju, odnosno odrediti njegove parametre. To se postiže analizom tržišta. Analizom tržišta napravljen je pregled energetskih kabela, vrsta bubnjeva, te pregled postojećih strojeva za namatanje kabela. Prema analizi energetskih kabela i bubnjeva, i to prvenstveno prema njihovoj zastupljenosti na tržištu, određeni su tipovi koji će biti namijenjeni za stroj i na temelju kojih će stroj biti konstruiran. Isto tako, analizom već postojećih strojeva za namatanje kabela, napravljena je njihova podjela obzirom na mehanizam namatanja i nosivost, te je, međusobnom usporedbom tih rješenja, odabrano ono najpovoljnije za daljnju razradu. \Nakon određivanja početnih parametara napravljena je funkcijska analiza kojom se na uvid dobiva pregled funkcija i podfunkcija, te njihov redoslijed izvođenja tijekom rada stroja. Morfološkom matricom dana su tehnička rješenja izvedbi tih funkcija, te su na temelju rješenja načinjeni pojedini koncepti stroja. Vrednovanjem koncepata prema određenim kriterijima, odabran je onaj najpovoljniji, a njegovi parametri koriste se kao ulazne veličine pri konstruiranju. Konstrukcija stroja za namatanje kabela načinjena je na temelju potrebnih proračuna pojedinih nosivih elemenata i mehanizama, a na temelju toga napravljen je 3D model i tehnička dokumentacija.

Mentor:

Author:

Hrvoje Dalić

Year:

2012

Type:

Master thesis

PDF:

Hrvoje Dalić - Master thesis