EDUCATION > Projects

Sustav regulacije hidrauličkog izokinetičkog dinamometra


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/851

Summary:

Izokinetika je metoda mjerenja mišićne sile na izokinetičkom uređaju u uvjetima koncentrične i ekscentrične mišićne kontrakcije. Danas se izokinetika primjenjuje u dijagnostici, rehabilitaciji i različitim vrstama treninga. Specifičnost ove metode je da izokinetički uređaj omogućava testiranoj osobi razvijanje maksimalne sile tijekom cijelog opsega pokreta uz prilagodbu otpora na bol ili zamor. Zbog ovih razloga nije moguća pojava preopterećenja mišića ili zglobnih struktura. Izokinetički dinamometar je ključni dio izokinetičkog uređaja te zahvaljujući njegovom sustavu regulacije otpora nije moguća pojava preopterećenja mišića ili zglobnih struktura koje bi moglo rezultirati ozljeđivanjem ili obnavljanjem postojeće ozljede . Tijekom čitanja ovoga rada, u prvom dijelu, čitatelj će biti upoznat sa osnovama funkcioniranja skeletno mišićnog sustava ljudskog tijela, razlozima i posljedicama njegove nepravilnosti te mogućnostima prevencije i rehabilitacije istih. Nadalje, tijekom opisivanja mogućnosti rehabilitacije čitatelj će također biti upoznat sa osnovama izokinetike, područjima primjene te raspoloživim sustavima za njenu provedbu. U drugom dijelu ovoga rada biti će prikazan proces razvoja jednog izokinetičkog dinamometra koji bi služio u svrhu provođenja rehabilitacije s težištem na njegov sustav regulacije. Opisani proces razvoja uključuje definiranje glavnih grupa korisnika kojima će uređaj biti namijenjen, definiranje potreba koje uređaj mora ispuniti, analizu konkurentnih proizvoda trenutno dostupnih u Republici Hrvatskoj, funkcijsku strukturu uređaja, morfološku matricu te razrađeni koncept sustava regulacije hidrauličkog dinamometra na temelju kojeg je izrađen 3D model sa pripadajućom tehničkom dokumentacijom.

Mentor:

Author:

Damir Škaljo

Year:

2010

Type:

Bachelor thesis