EDUCATION > Projects

Sustav za prikaz i pohranu tijeka zaključivanja u konstruiranju


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/584

Summary:

Cilj ovog rada je izraditi programski sustav koji će omogućiti prikazivanje i spremanje tijeka promišljanja i odlučivanja u procesu konstruiranja. Rad se sastoji od dva glavna dijela, razmatranja teorijskih osnova u prvom dijelu i izrade programskog sustava. U uvodnom dijelu ukratko su razmotrene osnove razvoja proizvoda i konstruiranja, kao i razlozi za prikazivanje tijeka promišljanja u procesu konstruiranja. Drugi dio, koji pokriva treće i četvrto poglavlje bavi se sustavima za upravljanje podacima o proizvodu, koji imaju za cilj olakšati i ubrzati procese razvoja i konstruiranja. Nakon toga, u petom poglavlju postavljene su teoretske osnove za izradu adekvatnog programskog sustava, za koji nakon toga postavljeni zahtjevi. Sedmo poglavlje objašnjava funkcije i svojstva izrađenog programskog sustava, te je nakon toga prikazan primjer njenog korištenja. U završnom dijelu rada razmotrene su mogućnosti promjene i poboljšanja razvijenog programskog sustava, kao i mogućnosti njegovog povezivanja s ostalim elementima sustava upravljanja znanjem.

Mentor:

Author:

Ivan Vadla

Year:

2009

Type:

Master thesis

PDF:

Ivan Vadla - Master thesis