EDUCATION > Projects

Tehnike mrežnog planiranja


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/2199

Summary:

U okviru teme obrađene su tehnike linijskog i mrežnog planiranja proizvodnje. Prvi dio obuhvaća planiranje proizvodnje kao jedno od osnovnih načela organizacije rada. U nastavku slijedi detaljniji prikaz korištenja Gantt-ovih dijagrama pri linijskom planiranju proizvodnje u svrhu određivanja ciklusa proizvodnje. Na dijelu tehnika mrežnog planiranja naglasak je stavljen na analizu strukture i način numeriranja mrežnih dijagrama, a zatim su opisane Metoda kritičnog puta (CPM) i Metoda ocjene i revizije programa (PERT). U posljednjem djelu rada planiran je proizvodni proces proizvodnje donje sapnice u poduzeću Jedinstvo-P\NO d.o.o. Proces je obrađen primjenom metode kritičnog puta, te prikazana analiza dobivenih rezultata.

Mentor:

Author:

Tomislav Zajec

Year:

2013

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Tomislav Zajec - Bachelor thesis