EDUCATION > Projects

Tractor firefighting trailer


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/4890

Summary:

U ovom diplomskom radu prikazana je izrada konstrukcijskog rješenja traktorske prikolice za gašenje požara. Napravljeni su proračuni i simulacije relevantnih komponenti konstrukcije, te je 3D CAD model napravljen u SolidWorks programskom paketu. Iz spomenutog 3D CAD modela izrađena je tehnička dokumentacija, te su provedene simulacije čvrstoće. Uvodni dio rada prikazuje pregled i kratki opis postojećih rješenja prikolica za gašenje požara koje je moguće pronaći na tržištu. Na tržištu je moguće pronaći razne vatrogasne prikolice ali uglavnom manjeg kapaciteta, te nisu namijenjene za vuču traktorom. Drugi dio rada obuhvaća prikaz koncepata, odabir najboljeg, te su također prikazane morfološka matrica i funkcijska dekompozicija. Zatim slijedi konstrukcijska razrada koja obuhvaća prikaz svih odabranih standardnih dijelova, te prikaz i proračun nestandardnih dijelova. Na kraju je dan prikaz 3D CAD modela konačnog rješenja traktorske prikolice za gašenje požara.

Mentor:

Author:

Ante Brčić

Year:

2015

Type:

Master thesis

PDF:

Ante Brčić - Master thesis