EDUCATION > Projects

Tractor mounted cabbage harvester


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/4974

Summary:

U radu je ukratko opisan način proizvodnje kupusa, uvijete koje je potrebno osigurati za uspješnu proizvodnju. Nadalje je opisan način branja kupusa, podjela kupusa prema vrstama i način proizvodnje presadnica kupusa. Nakon osnova o kupusu predstavljeni su postojeći proizvodi na tržištu, te su opisane njihove prednosti i mane zajedno s ekonomskom analizom isplativosti izrade takvog stroja. Funkcijskom dekompozicijom i morfološkom matricom opisane su sve funkcije uređaja. Iz funkcijske dekompozicije i morfološke matrice izrađeni su koncepti. Od koncepata odabran je najbolji te je on poslužio za daljini razvoj stroja. Nakon odabira koncepta za daljnji razvoj u ovom radu prikazan je proračun ne standardnih dijelova te odabir standardnih dijelova za izradu stroja. Nadalje je prikazan izgled stroja s opisom funkcija na stroju. Stroj je izrađen u 3D CAD sustavu te je izrađena i tehnička dokumentacija.

Mentor:

Author:

Matija Rožić

Year:

2016

Type:

Master thesis

PDF:

Matija Rožić - Master thesis