EDUCATION > Projects

Traktorski priključak za podrezivanje korijena voćaka


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/2612

Summary:

Slaba zastupljenost uređaja za podrezivanje korijena voćaka te nefleksibilnost prilikom rada s njima rezultirala je koncipiranjem i konstrukcijom ovog traktorskog uređaja koji donosi velike prednosti u voćarstvu. U uvodnom dijelu rada dati su podaci o rezanju korijena voćaka, o korijenu, otporima zemlje, općenito o traktorima te o načinu priključivanja uređaja na traktor. Prije koncipiranja uređaja analizirani su konkurentski uređaji, napravljeno je intervjuiranje korisnika te su prema tome postavljeni zahtjevi na uređaj. Prilikom koncipiranja uređaja napravljena je funkcijska dekompozicija uređaja, prema kojoj je izgenerirana morfološka matrica, te su nadalje napravljeni koncepti uređaja od kojih je jedan izabran. U procesu konstrukcijske razrade napravljeni su potrebni proračuni te su objašnjeni bitni dijelovi uređaja. \Na kraju su izrađeni glavni sklopni crteži, te radionički crteži bitnijih podsklopova.

Mentor:

Author:

Nikola Čeh

Year:

2014

Type:

Master thesis