EDUCATION > Projects

Transporter za teško pristupačne terene


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/2884

Summary:

U radu je opisan razvoj transportera za teško pristupačne terene. Razvoj transportera je započet analizom tržišta gdje su obrađeni slični proizvodi koji tranutno postoje na tržištu. Nastavljen je analizom postojećih patenata i definiranjem problema i razlozima zbog kojih se krenulo u razvoj novog proizvoda. Kako bi se optimizirala primjenjiva rješenja izradila se funskcijska dekompozicija svih funkcija transportera te je razrađena morfološka matrica za sve podfunkcije. Zatim su izrađeni koncepti nobog proizvoda te se vrednovanjem koncepata odlučilo u kojem smjeru će krenuti konstrukcijska razrada. Napravljen je proračun pogonskih dijelova te su izabrani standardni dijelovi koji će se koristiti u konstrukcijskoj razradi. Proizvod je konstruiran u programskom paketu Catia V5R18, a u istom je napravljena i FEM analiza dijelova koji nose največa opterečenja. Za proizvod je na posljetku izrađena tehnička dokumentacija.

Mentor:

Author:

Saša Korošić

Year:

2014

Type:

Master thesis

PDF:

Saša Korošić - Master thesis