EDUCATION > Projects

Tricikl za transport i pročišćavanje vode


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/866

Summary:

U ovom završnom radu biti će opisan postupak razvoja tricikla. Proizvod mora imati mougućnost transporta i pročišćavanja vode. Taj postupak uključuje istraživanje uvjeta primjene tog proizvoda, zatim koncipiranje, pa konstruiranje, te na kraju razradu bitnijih detalja. U radu će biti objašnjen postupak kojim je dobiven konačni oblik tricikla. Za pojedine važnije podsustave i dijelove, pokazuje se detaljan postupak razrade, odabir najboljeg oblika, proračun, te rješenje dotičnog problema. Nakon što je napravljen koncept svakog pojedinog dijela, isti je izmodeliran u CAD programu SolidWorks 2010. Ukoliko je uočen neki problem u geometriji, napravjena je dorada tog dijela. Nakon toga su svi dijelovi spojeni u sklop, te su dodane kinematičke relacije između pokretnih dijelova. Time je dobiven konačni oblik proizvoda. Kako bi se dobio bolji grafički prikaz, napravljeno je renderiranje bitnih dijelova, podsklopa mjenjača, te cjelokupnog proizvoda. Za to je korišten program PhotoView 360 2010. Na kraju je napravljena tehnička dokumentacija, kombiniranjem programa SolidWorks 2010 i DWGeditor 2010.

Mentor:

Author:

Luka Car

Year:

2010

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Luka Car - Bachelor thesis