EDUCATION > Projects

Uređaj za ispucavanje loptica za stolni tenis


Data retrieved from the FSB repository on Dabar, on October 06 2019, https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A5288

Summary:

U radu je prikazan razvoj uređaja koji služi za automatsko ispucavanje loptica za stolni tenis kao pomoć kod individualnog treninga. Analizom tržišta utvrđeno je da slični uređaji postoje no usporedbom rješenja različitih tvrtki zaključeno je da nisu pogodni za većinu sportaša/klubova zbog visoke cijene ili ograničenih funkcija. Na temelju funkcijske dekompozicije i morfološke matrice predložena su 2 koncepta rješenja. Vrednovanjem tih koncepta odabrano je jedno rješenje temeljem čega je napravljena konstrukcijska razrada uređaja. Napravljen je proračun kritičnih komponenti, te je na kraju izrađen 3D model i tehnička dokumentacija dijelova uređaja korištenjem programskog paketa Solid Edge 2019. Za uređaj je napravljen i fizički prototip koji se koristio u svrhu potvrde koncepta te prikupljanja podataka potrebnih za razradu i optimiranje.

Mentor:

Author:

Andrija Ričko

Year:

2019

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Andrija Ričko - Bachelor thesis