EDUCATION > Projects

Uređaj za prilagodbu ravnih i posebnih rekonstrukcijskih osteosintetskih implantata


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/1854

Summary:

Zadatak rada je projektirati i konstruirati uređaj za oblikovanje različitih ZRI\NSKI osteosintetskih pločica za kosti. Zahtijeva se savijanje pločica pomoću ljudske energije, a prilikom savijanja ne smije doći do deformiranja i oštećivanja posebnih rupa na pločici. Uređajem treba biti omogućeno savijanje pločica različitih debljina i širina. Uređaj treba biti upotrebljiv u operacijskoj sali. U ovom radu obavljena je analiza osteosintetskih pločica za kosti te analiza razloga i načina zbog kojih se one savijaju. Također su analizirani postojeći alati i patenti u tom području kako bi se olakšao proces koncipiranja. S prikupljenim podacima izrađena je definicija cilja, lista zahtjeva, funkcijska struktura, kuća kvalitete i morfološka matrica uređaja. Pomoću morfološke matrice dobiveno je 4 koncepata nad kojima je provedena tehno-ekonomska analiza koja je pokazala koji koncept je najbolji. \Najbolji koncept je detaljiziran te je prema njemu napravljen 3D model i tehnička dokumentacija.

Mentor:

Author:

Mario Horvat

Year:

2012

Type:

Master thesis