EDUCATION > Projects

Uređaji za stavljanje i grijanje čepova na pivske bačve


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/2780

Summary:

Tvrtka Carlsberg Croatia d.o.o. odlučila se na promjenu vrste čepova koje koristi za zatvaranja otvora bačava (KEG-ova) nakon punjenja. Razlog je nepouzdanost sadašnjih čepova. Da bi mogli koristiti čepove novog tipa potreban je drugačiji uređaj koji ih stavlja na KEG-ove. Zbog nerealno visokih cijena tih uređaja pristupilo se konstruiranju vlastitog. U uvodnom dijelu dati su podaci o pivu i o tvrtki općenito. Analizirana je linija za punjenje bačava kao i postojeći uređaj za stavljanje čepova, te dat kratki uvid u standard pivskih KEG-ova. Analizom je utvrđeno da postojeći uređaj može stavljati nove čepove, ali je potreban dodatan uređaj koji će ih grijati. Prije koncipiranja uređaja analizirani su neki postojeći uređaji. Prilikom koncipiranja uređaja napravljena je funkcijska dekompozicija uređaja prema kojoj je generirana morfološka matrica. \Napravljeni su koncepti uređaja za grijanje čepova, vrednovani, od kojih je jedan izabran i razrađen. U procesu konstrukcijske razrade napravljeni su potrebni proračuni i objašnjeni dijelovi uređaja. U radu je dat i prijedlog za poboljšanje uređaja za stavljanje čepova. \Na kraju su izrađeni glavni sklopni crteži uređaja za grijanje čepova, te crteži podsklopova i bitnih elemenata.

Mentor:

Author:

Ivan Varga

Year:

2014

Type:

Master thesis