EDUCATION > Projects

Utjecaj životnog vijeka proizvoda na okoliš


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/996

Summary:

Tema ovog rada je procjena utjecaja životnog vijeka proizvoda na okoliš. Analiza utjecaja proizvoda na okoliš kroz sve faze životnog ciklusa provedena je na dva različita načina, a rezultati obiju analiza su potom uspoređeni. Jedna analiza je provedena pomoću računalnog programskog paketa CES Edu Pack tvrtke Granta Design Limited, a druga analiza je provedena ručno po metodi Eco Indicator 99. Obje metode služe za ocjenjivanje štetnog utjecaja proizvoda na okoliš. Proizvod koji se analizira je pedalni sklop za osobne automobile tvrtke Cimos d.d. Analizirane su dvije konstrukcijske izvedbe pedalnog sklopa te su rezultati pokazali koja je izvedba povoljnija za okoliš. Jedna izvedba koristi više polimernih materijala, dok je druga izvedba gotovo u potpunosti izvedena od čelika.

Mentor:

Author:

Željko Ćorluka

Year:

2010

Type:

Master thesis

PDF:

Željko Ćorluka - Master thesis