EDUCATION > Projects

Vibracijski podrivač za voćnjake i vinograde


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/2350

Summary:

U završnom radu obrađivana tema je "vibracijski podrivač za vočnjake i vinograde". Potrebno je bilo koncipirati i konstruirati inačicu postoječeg proizvoda te ujedno osmisliti novi mehanizam kojim bi se obavljao traženi zadatak - vibracijsko podrivanje tla. Osnovni zahtjevi su bili da se stroj može monitrati na stražnji most traktora tj. na poteznicu te da dobava snage dolazi putem izlaznog vratila pa preko kardanskog vratila do reduktora pozicioniranog na stroj. Prilikom koncipiranja proizvoda na umu je valjalo imati jednostavnost korištenja i montaže stroja, kompaktnost dimenzija te optimalna cijena. Prilikom konstruiranja, korištene su standardne europske ISO norme. Tijekom razrade koncepta izrađena je analiza postojećih strojeva na tržištu, funkcijska dekompozicija te morfološka matrica pomoću koje je odabrano jedno optimalno riješenje. Odabrani koncept je u potpunosti izrađen uz popratni proračun, 3D modele i tehničku dokumentaciju u predviđenom opsegu.

Mentor:

Author:

Mihovil Ratajec

Year:

2013

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Mihovil Ratajec - Bachelor thesis