EDUCATION > Projects

Vizualizacija tijeka procesa i sljedivosti informacija u razvoju proizvoda


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/2558

Summary:

Diplomski rad se bavi istraživanjem problema sljedivosti inženjerskih informacija te vizualizacijom uspostavljene sljedivosti i tijeka procesa u razvoju proizvoda. Proučeni su dosadašnji radovi na temu sljedivosti, a kao sredstvo zapisa sljedivosti odabrane su razne vrste dijagrama. Korištenjem programskih alata za izradu dijagrama i vizualizaciju podataka uspostavljena je sljedivost u pojedinim fazama stvarnog projekta Končar – Instituta za elektrotehniku. Dijagramima je najprije vizualizirana komunikacija razvojnog tima i vanjskih suradnika, a zatim i tehnički opis razvijanog proizvoda, s pripadajućom logičkom podlogom konstruiranja. Proces verifikacije i validacije zahtjeva u fazi ispitivanja proizvoda zahtijeva dobro uspostavljenu sljedivost zahtjeva. Da bi se to ostvarilo, izrađeno je programsko okruženje koje unešene podatke o zahtjevima, funkcijama, ispitivanjima i njihovim vezama vizualizira u obliku dijagramskog stabla. Takav prikaz zorno pokazuje ovisnost između kategorija sljedivosti zahtjeva. Funkcionalnosti svih korištenih alata na kraju su integrirane u jedinstveno grafičko programsko okruženje koje služi bogatijoj vizualizaciji i efikasnijoj uspostavi sljedivosti kroz cijeli projekt.

Mentor:

Author:

Tomislav Martinec

Year:

2013

Type:

Master thesis