RESEARCH > Dissertations

Development Process Model of High Power Electric Generator


Summary:

Tvrtka Končar-Generatori i motori d.d. ima dugogodišnje iskustvo u proizvodnji električnih strojeva. Složeni uvjeti na svjetskom tržištu, prije svega pojačana konkurencija i stalni trend snižavanja cijene uz povećanje zahtjeva, rezultiraju povećanom složenosti proizvoda i kraćim rokovima isporuke te time uzrokuju dodatne zahtjeve na razvoj generatora. Električni generator je i pored brojnih izvedbi relativno poznati proizvod s dugim životnim vijekom. Iako se proizvode dugi niz godina nije poznato da je napravljen cjeloviti model razvoja i konstrukcije generatora. Nove metode proračuna konstrukcije te alati koji omogućuju simulacije fizikalnih stanja u proizvodu, iako doprinose boljem uvidu u ponašanje i svojstva proizvoda, istovremeno čine razvojni proces složenijim i zahtjevnijim. Sustavnim pristupom analizi razvojnog procesa generatora može se prepoznati prostor za poboljšanje razvojnog procesa i same konstrukcije te time doprinijeti naporima koji za cilj imaju razvoj jeftinijeg proizvoda uz zadržavanje kvalitativnih značajki proizvoda kao što su, uz temeljne funkcionalne značajke, zadani vijek trajanja, vrijeme isporuke itd. Cjeloviti pristup razvoju modela proizvoda i razvojnog procesa, posebno mehaničkih proračuna omogućio bi uvid u relacije koje sada nisu vidljive u cijelosti, tj. omogućuje jednostavnije i bolje razumijevanje sustava. Boljim razumijevanjem relacija i interakcija unutar sustava otvoriti će se nove mogućnosti poboljšanja razvojnog procesa, i generatora.

Mentor:

Authorcomp:

Ivan Triplat

Year:

2021

Type:

PhD thesis

PDF:

Ivan Triplat - PhD thesis