RESEARCH > Dissertations

System for Exchange and Management of Product Information


Summary:

Istraživanje predstavljeno u ovom radu je usmjereno k razvoju sustava za podršku pri razmjeni i upravljanju informacijama o proizvodu tijekom razvojnog vijeka proizvoda, korištenjem nove generacije mrežnih tehnologija. U radu je dan pregled teorije tehničkih sustava, teorija procesa konstruiranja, teorije domena, informacijskih teorija i računalnih tehnologija. Predložena je informacijska infrastruktura za opis inženjerskog znanja i modeliranje podataka o inženjerskim proizvodima, te izgradnju računalne platforme za kreiranje, spremanje, pristup i upravljanje tim informacijama. Razvijena je infrastruktura web servisa, zasnovana na XML tehnologiji, koja omogućuje razmjenu informacija i koordinirani razvoj proizvoda u prostorno dislociranim tvrtkama. Temeljni elementi informacijskog metamodela proizvoda, kojima se gradi predloženi web servis su informacije vezane uz: 1. nositelje podataka o proizvodu -fizičke komponente proizvoda i strukturirani dokumenti definirani hijerarhijom, revizijama, varijantama i statusom, 2. subjekte koji koriste, sadrže, posjeduju i upravljaju podacima o proizvodu -korisnici, projekti, radne grupe, konstrukcijski zadaci, 3. aktivnosti i procese -upravljanje hijerarhijskom strukturom komponenti proizvoda, upravljanje inženjerskim promjenama, procedure odobrenja i autorizacije, dokumentiranje procesa konstruiranja, proces konfiguriranja proizvoda. Postavljenim metamodelom analizirana je i interpretirana STEP PDM shema te je razvijen implementacijski model sustava za upravljanje i razmjenu informacija o proizvodu sukladno ISO 10303 standardu. U radu su opisane glavne grupe implementiranih entiteta STEP PDM sheme. Prikazane su prednosti STEP/XML integracije kao osnovnog koncepta sustava koji je predložen. Opisana arhitektura web servisa je implementirana i testirana korištenjem Java 2 Enterprise Edition (J2EETM) platforme.

Mentor:

Authorcomp:

Mario Štorga

Year:

2002

Type:

MSc thesis

PDF:

Mario Štorga - MSc thesis