EDUCATION > Projects

Bibliobox


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/2852

Summary:

U radu je opisan proces razvoja proizvoda trezor za knjige i multimediju. U prvom dijelu rada kratko je opisan postavljeni zadatak, te su navedeni argumenti važnosti razvoja takvog proizvoda za tržište. Dalje, izvršena je analiza korisničkih potreba kroz intervjue knjižničnog osoblja kao i korisnika proizvoda. Provedene su dvije ankete, prva je bila namijenjena korisnicima knjižnice koja posjeduje trezor, a druga korisnicima knjižnice koja ne posjeduje trezor. Izvršena je analiza tržišta, tj. pregled postojanja sličnih proizvoda na tržištu. Izvršen je pregled dostupnih patenata u svrhu informativne analize tehničkih, postojećih rješenja određenih funkcija. Naveden je i pregled srodnih proizvoda kako bi se njihovom analizom pospješio razvoj ovog proizvoda. U drugom dijelu, na osnovu korisničkih potreba i prikupljenih podataka iz prve faze razvoja izvršena je funkcijska razrada kroz funkcijsku dekompoziciju, te tehnološka razrada kroz morfološku matricu. Prema morfološkoj matrici, provedena je konceptna razrada te izvršeno ocjenjivanje koncepata. Dalje, slijedila je razrada konceptnog rješenja kroz dimenzioniranje, prvo unutarnjeg sklopa uređaja, zatim dizajn i konstrukcija vanjskog kućišta. U domeni industrijskog dizajna razrađeno je korisničko sučelje, te također razvijeno kućište, gdje je prikazan proces razvoja dizajna kroz nekoliko varijanti. Proveden je kratki pregled materijala podobnih za izradu kućišta. Izrađena je nosiva konstrukcija te je izvršeno oblaganje kućišta oplatom i konačno završno oblikovanje cijelog uređaja. Na kraju je izveden zaključak na osnovu cjelokupnog rada.

Mentor:

Author:

Josip Stupić

Year:

2014

Type:

Master thesis

PDF:

Josip Stupić - Master thesis