EDUCATION > Projects

Konstrukcija stroja za zelenu rezidbu u vinogradarstvu


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/1084

Summary:

Zadatak ovog diplomskog rada je koncipirati, proračunati i konstrukcijski razraditi stroj za zelenu rezidbu u vinogradarstvu. Stroj za zelenu rezidbu služi da bi se uklonio višak grana vinove loze koje rastu u smjeru suprotnom od smjera redova vinograda. Stroj se priključuje na prednji dio traktora tako da vozač može vidjeti kako stroj radi i radi lakšeg rada sa strojem. Noževi pogon dobivaju preko hidro motora a podešavanje širine, visine i nagiba se ostvaruje preko hidro cilindra.

Mentor:

Author:

Marko Štuglin

Year:

2010

Type:

Master thesis

PDF:

Marko Štuglin - Master thesis