EDUCATION > Projects

Stroj za nanošenje brvenog premaza na ambalažni lim


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/1513

Summary:

Ovaj diplomski rad započinje uvodom u kojem se mogu pronaći informacije o povijesti razvoja metalne limene ambalaže. Iz teksta se saznaje što je to metalna limena ambalaža, kako se dobivaju dijelovi za izradu ambalaže, te tko je patentirao ovakav način čuvanja različitih proizvoda. U daljnjem tekstu detaljno je opisano mehaničko spajanje plašta limenke, spajanje plašta s poklopcem odnosno dnom limenke, te način na koji se ostvaruje nepropusni spoj. U daljnjem tekstu opisuje se postupak nanošenja mase za brtvljenje na rub poklopca. Definira se također i vrsta mase koja se koristi za brtvljenje. Daljnji tekst prikazuje kako se provodi sušenje mase za brtvljenje nakon nanošenja na rub poklopca/dna. Rad se nastavlja analizom postojećeg stanja tehnike u ovom području pretraživanjem proizvoda koje je moguće pronaći na tržištu. \Neke od važnijih karakteristika postojećih proizvoda navedene su u tabličnom prikazu. Analiza tržišta također obuhvaća i pretragu patenata koji bi mogli dati informacije o stroju kojeg treba koncipirati i konstrukcijski razraditi. U daljnjem tekstu se rad nastavlja analizom potreba koja slijedi iz podataka prikupljenih u analizi proizvoda i patenata, te iz intervjua provedenog s potencijalnim korisnicima stroja za nanošenje mase za brtvljenje. Rad se nastavlja kreiranjem funkcijske strukture proizvoda te morfološkom matricom. Iz morfološke matrice slijede koncepti od kojih je jedan odabran za daljnju razradu. Daljnja razrada prikazana je u sedmom poglavlju ovog diplomskog rada.

Mentor:

Author:

Krunoslav Antonić

Year:

2011

Type:

Master thesis

PDF:

Krunoslav Antonić - Master thesis