EDUCATION > Projects

Uređaj za poticanje predatorskoh ponašanja velikih mačaka


Data retrieved from the FSB repository on Dabar, on February 27 2023, https://repozitorij.fsb.unizg.hr/islandora/object/fsb%3A9049

Summary:

Tema ovog rada je razvoj uređaja za poticanje predatorskog ponašanja velikih mačaka. U ovom radu se razvija uređaj koji bi se mogao potencijalno koristiti u Zoološkom vrtu grada Zagreba u novoizgrađenoj nastambi lavova kako bi im se boravak u zoološkom vrtu što više približio životu u divljini. Uređaj se, također, može jednostavnim izmjenama prilagoditi i drugim manjim predatorima npr. vukovima. Provedena je analiza tržišta i postojećih rješenja te je opisan posjet zoološkom vrtu i nastambi s lavovima za vrijeme kojeg su provedeni intervjui s timariteljima. Prilikom posjete nastambi otkrivene su glavne potrebe te funkcije koje uređaj treba zadovoljiti. Potom je napravljena funkcijska dekompozicija uređaja na temelju koje je napravljena morfološka tablica. Korištenjem morfološke tablice napravljeno je nekoliko koncepata koji su se vrednovali metodom težinskih faktora na temelju različitih kriterija. Nakon odabira najboljeg koncepta napravljena je daljnja konstrukcijska razrada gdje su provedeni osnovni proračuni pojedinih dijelova uređaja te je napravljen 3D model i tehnička dokumentacija pojedinih sklopova uređaja.

Mentor:

Author:

Tomislav Antonović

Year:

2023

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Tomislav Antonović - Bachelor thesis