EDUCATION > Projects

Utjecaj životnog vijeka proizvoda na okoliš


Data retrieved from the FSB repository, on February 09 2017, https://repozitorij.fsb.hr/2497

Summary:

Tema ovog rada je o procjena utjecaja životnog ciklusa proizvoda na okoliš. Procjena utjecaja provodi se analizom svake od faze životnog ciklusa, pomoću programskog paketa CES EduPack tvrtke Granta Design Limited. Modul CES EduPack-a koji se koristi za analizu je Eco Audit. Analiza se provodila sukladno značajkama i preporukama standardne LCA metode (procjena utjecaja životnog vijeka proizvoda na okoliš). Proizvod koji se analizirao u ovom radu je brodsko vitlo Capstan tvrtke Adria Winch d.o.o. Analiza vitla pokazuje koje faze njegovog životnog ciklusa imaju najveći utjecaj na okoliš te koje komponente vitla najviše doprinose tom utjecaju. \Nakon izvršene analize te interpretacije rezultata, predložena su konstrukcijska poboljšanja s ciljem smanjenja utjecaja vitla na okoliš.

Mentor:

Author:

Martina Grgić

Year:

2013

Type:

Bachelor thesis

PDF:

Martina Grgić - Bachelor thesis